Om oss

Tidskriften Elevhälsa utkommer med fyra nummer på år och vänder sig till elevhälsoteamet.

Varje nummer belyser ett tema med hjälp av experter inom elevhälsans olika professioner. Tidskriften ger fördjupning och kunskap och bidrar med metoder, verktyg och konkreta råd. Artiklarna kan med fördel användas för att skapa tvärprofessionella diskussioner i utvecklingen av skolans hälsofrämjande elevhälsoarbete. 

Vårt mål är att presentera det senaste inom forskning och verksamhet. I varje nummer finns ett tema som ger inspiration till praktisk kompetensutveckling. 

Tidskriften Elevhälsa är politiskt och fackligt oberoende. Den ges ut av Gothia Fortbildning AB som även ger ut Förskoletidningen, Grundskoletidningen och tidningen Äldreomsorg.

Utöver det ger Gothia Fortbildning ut böcker samt anordnar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar för yrkesverksamma inom vård, skola och omsorg.

Vi vill göra tidningen i dialog med läsarna och tar gärna emot tips och synpunkter. 

Redaktion
Huvudredaktör: Nils Lundin
Redaktör: Eva Selin, eva.selin@gothiafortbildning.se
Ansvarig utgivare: Tobias Ludvigson
Layout: Susanna Rittner

Adress: Tidskriften Elevhälsa, Box 225 43, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Växel: 08-462 26 60
Kundservice: 08-462 26 70, info@gothiafortbildning.se

Prenumeration: 08-462 26 70, aldreomsorg@gothiafortbildning.se 
Annonser: Sebastian Lundin, 073-375 90 35, sebastian.lundin@gothiafortbildning.se

Tidskriften Elevhälsa är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering förbjuden.

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant